"
Park uspomena
Fumi
Grob spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor mauzoleja: Ivan Rendić, 1900.

Zemljani grob u okviru od sivog kirmenjaka.

Izgled mauzoleja

Veći dio zemljane površine prekriva armirano-betonska poklopnica s kamenom vazom u obliku kvadra, ukrašenom ornamentalnim frizom. Na postament u obliku sarkofaga, sa secesijskim mutulima i gutama na bočnim lezenama i natpisnim poljem u sredini, postavljen je mramorni spomenik.

Bradati muškarac srednjih godina, u desnom profilu, u kaputu i prsluku sjedi, s nogom prebačenom preko noge. U lijevoj ruci, oslonjenoj na koljeno, paleta, a desna je skrivena iza križa, palmine grane i cvjetnog vijenca položenih pred njega. Iza otkrivenog zastora, u mramornom okviru, portret žene izveden u mozaiku. Crnim slovima ispisan epitaf smješten je na zaglađenu površinu u predjelu slikarevih nogu.

O Fumi Giovanniju

Fumi Giovanni (Venezia, 1849.- Rijeka, 1900.), slikar i restaurator. Od 1886. godine živio je u Rijeci. Izveo je niz dekoracija na i u zgradama (Filodrammatica, Hotel Europa), oltarnih pala (Vela crikva, Sv. Jerolim, Kapucinska crkva), portreta, pejzaža, marina i drugo.

Prijateljstvu s Ivanom Rendićem dugujemo ovu grobnicu, koja prikazuje Fumija pri izradi portreta svoje žene.