"
Park uspomena

Groblja Rijeke

Pod upravom Komunalnog društva Kozala nalazi se osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja i Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam. Tri od njih (Kozala, Trsat i Drenova) su posebno važni zbog grobnica i spomenika koji odražavaju bogatu kulturnu baštinu.

Značajne umjetničke radove na grobljima Kozala, Trsat i Drenova možete si pogledati na donjim linkovima.