"
Park uspomena
Groblje Drenova
Suvremeno groblje, koje zelenim površinama i pogledom na Kvarner umiruje misli i dušu posjetitelja.

Hortikultura groblja

Ako je krajobraz općenito najistinitiji odraz čovjekova djelovanja onda su parkovi njegova zelena pjesma. Što je zapravo zelenilo groblja Drenove u gradskom pejzažu Rijeke, priroda ili perivoj, park ili uzorak njegovanog submediteranskog pejzaža, primjer parkovne arhitekture ili tek vještina vrtlara?

Arhitektura ovog groblja smještena je na odabranoj krajobraznoj lokaciji, očuvane razvedene konfiguracije terena i oblikovno savršeno postavljenih zelenih koridora. Raslinje se vertikalno i horizontalno nadovezuje čineći temeljnu ili segmentnu zelenu arhitekturu grobljanskih polja i cjelokupnog parka.

Drvoredi i šumarci pinija, borova, čempresa, cedrova, murvi, sofora, crnika, magnolija. Zajedno ovi primjeri raznih boja i struktura čine impozantne kulise prirodnog uzvišenja i odabrane krajobrazne pozicije.

Temeljna zelena arhitektura stablašica potpuno oslobođena i samostalna, ovdje postiže svoje savršene i uzorne habituse. Grobovi ne smetaju razvoju krošanja i grmlja kao što je to u gradu među zgradama i ulicama.

Bilje se izdvaja izrazito snažnom vegetacijom velikog prirasta, u gustim ali skladnim skupinama koje se međusobno nadopunjuju, nastavljaju i nestaju uz prostrane travnjake i zelenilo okolnih naselja i brežuljaka prema istoku i otvorenom moru prema jugu. Izvorni pejzaž temeljno je stanište ali park je djelo vrtne umjetnosti, vještine i stalnosti održavanja.

Zelenilo groblja zapravo je neimenovani arboretum ukrasnih vrsta stablašica i grmlja, otvoreni muzej ili živi katalog zelenila, riječke hortikulture podržane obiljem sunca i kiše. Čempresi sve višlji, sve tanji, poput vitkih vretena koji prelaze u ne vidljive i vidljive niti između podzemne grobljanske tišine i neba.

Odgovor je: zelenilo groblja Drenove uzorni je park naglašen prirodnom snagom vegetacije pogodnog staništa, stručno oblikovan i održavan kreativnošću djelatnika i vještinom vrtlara. Raslinje groblja uzoran je primjer vrtne arhitekture, nezamjenjive kulise svečane memorije i uzvišene zelene tišine.

Grobna mjesta

Na C.G.G. Drenova „park-groblju“, grobna su mjesta namijenjena ukopu pokojnika: grobnice, obiteljski grobovi, niše, pretinci za polaganje urni i/ili posmrtnih ostataka pokojnika, te grobna mjesta na općim poljima.

Grobnice i obiteljski grobovi uređeni su tipiziranim nadgrobnim spomenicima. Grobni redovi i polja međusobno su odijeljeni zelenim pregradama – zimzelenim živicama koje pridonose intimnosti groblja, a komunikacija između redova i polja uspostavljena je stazama koje se spajaju s Centralnom pješačkom alejom groblja.

Niše i pretinci grobni su objekti izgrađeni u blokovima, a namijenjeni klasičnom ukopu ili polaganju urni s posmrtnim ostacima pokojnika.