"
Park uspomena
Crkvica svih svetih
Mala kapela sa zvonikom je crkvica Svih svetih smještena na najvišoj točki brežuljka Obrša na kojem leži dio centralnog gradskog groblja.

Sagrađena je 1575. godine i služila je kao crkva naselja Drenova te bila ucrtana u austrijske karte iz 1748. godine kao Svi Sveti, a iz 1778. godine kao Cap. Sanctorum sve do izgradnje veće crkve Gospe Karmelske 1847. godine.

Izgubivši prvotnu namjenu crkvica propada, 1917. godine gubi zvona, ali izgradnjom i uređenjem novog Centralnog gradskog groblja Drenova ponovno se koristi, obnovljena je i svrsishodno uklopljena u novi ambijent.