"
Park uspomena

Novosti i zbivanja

Groblja Rijeke sve više se ističu kao prostor kulturnog, obrazovnog i turističkog zbivanja.

Od Dani baštine evropskih groblja do edukativnih šetnji i suradnje sa školama, sve značajnije događaje na našim grobljima možete pratiti na stranici Park uspomena.