"
Park uspomena

150 godina groblja Kozala

1872. je godina kada je riječko groblje Kozala postalo komunalno groblje od javnog interesa.

Povijest Rijeke, grada koji teče, živi, uvijek se i nanovo uzdiže, čine naši životi, trud i zalaganja naših prethodnika.

Otišli su, a opet su tu, naši. Slažu se životi, jedan na drugi kroz generacije: rođenja i smrti. I postali su dio naših života, dio našeg grada.

Groblje Kozala i Trsat, pa i ostala riječka groblja u srcu su grada Rijeke, njen živi dio, park i šetnice, muzeji i galerije na otvorenom.

Prije 150 godina, 01. siječnja 1872. godine u Knjigu ukopa upisan je podatak o ukopu na groblju Kozala. Taj prvi upis službeni je početak groblja Kozala kao komunalnog groblja od javnog interesa.

Od tada do danas, pod čempresima Kozale, počiva čitav jedan grad, 115 tisuća preminulih duša različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti.

Riječka multikulturalnost, nacionalna i vjerska snošljivost osjeća se na svakom koraku kroz umirujuće aleje i perivoje naših groblja.

I govori: svi se rađamo otvorenih ruku i čiste duše za let stvorene, i u smrti svi smo isti.
Sva naša djela ostaju budućim naraštajima.