"
Park uspomena

Izložba fotografija: Park uspomena Europe

Groblje Drenova je predstavljeno u posebnoj izložbi fotografija kao jedno od reprezentativnih europskih groblja u parkovnom obliku.

Groblje Drenova

Društveni razvoj posljednjih desetljeća pretvorio je mnoga groblja diljem Europe u središnje prirodne elemente urbanih središta. Groblja sve više dobivaju oblik parkova, ali zadržavaju svoju ključnu ulogu - očuvanje uspomena. Jedno od takvih groblja je i  Novo Centralno gradsko groblje Drenova u Rijeci koje je zamišljeno kao velika parkovna zelena zona za meditiranje i relaksiranje sa drvećem i bogatom hortikulturom.

O izložbi

Pogrebno podjetje Maribor, predsjedavajući član Udruženja značajnih groblja u Europi (ASCE), ove godine obilježava 150. godišnjicu rada. Tom se prilikom na grobljima u Mariboru tijekom cijele godine održavaju brojna događanja i aktivnosti. Jedna od njih je izložba fotografija “Parkovi uspomena Europe”. Fotografije prikazuju groblja, koja su posebna zbog svojih zelenih površina i oblike parkova. Među njima je i fotografija groblja Drenova.

Izložba je izložena od 25. travnja 2019. godine ispred oproštajnog objekta na groblju Dobrava (Maribor, Slovenija).