"
Park uspomena
Prateći objekti
Cvjećarnica, izložbeni prostor i info pult.

Na samom ulazu C.G.G. Drenova nalazi se objekt nekadašnje mrtvačnice koji se nakon uređenja i prenamjene čine koristi kao cvjećarnice, izložbeni prostor nadgrobnih ukrasa i info pult.

Prateće objekte groblja čini i sastavni dijelovi Centralnog objekta namijenjeni grobnom gospodarstvu.