"
Park uspomena
Spomen kosturnica za posmrtne ostatke pokojnike islamske vjeroispovijesti
Zajednička spomen kosturnica izgrađena je 2018. godine i namijenjena zbrinjavanju posmrtnih ostataka pokojnika islamske vjeroispovijesti koji su bili sahranjeni na općem polju C.G.G. Drenova.

Nadzemni dio je kvadratnog tlocrta osmerokutne prizme. Podzemni dio je komora za smještaj posmrtnih ostataka veličine cca 10 m³. Spomen kosturnicom dominiraju „muški“ i „ženski“ nišan (bašluk) – muslimanski nadgrobni spomenici.

Segmenti kruga koji rubno omeđuju plato kosturnice prekriveni su rasprostrtim riječnim oblucima. Okolni prostor uređen je kao travnjak bez visoke vegetacije, ukrasnog zelenila i cvijeća.

Na istom se nalazi devet nepravilno raspoređenih kamena samaca koji simboliziraju životnu sudbinu osoba čiji će posmrtni ostaci biti trajno zbrinuti u kosturnici.

Investitori i autori

Investitor: Islamska zajednica u Hrvatskoj, Zagreb

Projekat: Forum d.o.o. Zagreb

Glavni projektant: Mesud Bužimkić, dipl.ing.arh.