"
Park uspomena
Manasteriotti
Kulturno dobro Republike Hrvatske. Mauzolej spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor građevine i skulptura: Ivan Rendić, 1894.

Građevina se sastoji od kripte u koju se silazi dvokrakim stepeništem i mauzoleja pravokutnog tlocrta, položenog na zakošenoj kamenoj bazi kojoj se prilazi također dvokrakim stepeništem.

Objekt mauzoleja izrazito je raskošno ukrašen arhitektonskim elementima egipatskih stilskih odlika (stupovi, kapiteli, baze, arhitravi, vijenci, ulazi i kupola). Ista obilježja ima i unutrašnjost koja je u cijelosti oslikana (fresco tehnika) egipatskim i kršćanskim motivima živih boja. Oltar i poprsje Isusa Krista smješteni u mauzoleju izvedeni su reljefno u bijelom mramoru.