"
Park uspomena
Bartolich-Gelletich Nicolaides
Kapela spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor građevine: Filibert Bazarig.
Autor skulptura: Ivan Rendić, 1884-86.

Kapela kvadratnog tlocrta smještena je na prostranom platou također kvadratnog tlocrta i uokvirenog niskom kamenom balustradom. Prilazi joj se dvokrakim stepeništem, koje povezuje plato pred ulazom. Željezna bogato urešena visoka ulazna vrata i niske ograde oko grobnice iskovao je majstor Matteo Dujmich.

Pročelje je reprezentativno, naglašeno lučno zasvođenim portalom kojeg uokviruju visoki okrugli stupovi bogato profiliranih kapitela. U sljemenu luka izveden je stilizirani grb a iznad njega, unutar završnog vijenca u školjkastoj niši je skulptura žene s knjigom. Pročelje ukrašuju i dvije plitke niše unutar kojih je krug s križem i cvjetnim vijencem. Bočna su pročelja puno ziđe razvedeno utorima i krovnim vijencem.

Unutrašnjost je jednostavna. Nasuprot ulaza je pod prozorčićem postavljen oltar s menzom, jednostavnih zakrivljenih linija i klecalo. Bočno s obje strane su četiri ukopna mjesta zatvorena kamenim pločama ukrašenim geometrijskim linijama, a uglovne ploče sa uklesanim vrčevima i viticama zamjenjuju stupove.