"
Park uspomena
Židovsko groblje
Židovsko groblje obuhvaća veću površinu smještenu na zapadnom dijelu groblja Kozala (polje K), između polja M i krajnjeg, zapadnog novog polja O.

Komunikacijom je podijeljeno u dva dijela, različitih visinskih kota. Ograđeno je niskim kamenim zidom i čini posebnu prostornu i oblikovnu cjelinu.

Povijest

Prvi nacrti židovskog groblja na Kozali datiraju od 1856. godine, 1875. godine započinju prvi ukopi, no groblje je uistinu proradilo tek 1904. godine.

Mrtvačnica

Mrtvačnica, prema nacrtima Francesca Placseka iz 1893. godine, izgrađena je kao prizemni objekt pravokutnog tlocrta s tri prostorije i dvoslivnim krovom. Između dviju odarnica, pasaž je s vratnicama od kovanog željeza. Pročelje je neoklasicistično, tripartitno – između četiri korintska polustupa na visokim bazama, bočni su zidovi ukrašeni horizontalnom vrpčastom rustikom, a središnji je prolaz pod polukružnim lukom. Cijelo je pročelje zaključeno dvojnim arhitravom, a središnji je dio naglašen povišenim zabatom.

Ploče s prvog židovskog

U južni ogradi zid groblja zazidane su dvadesetdvije nadgrobne ploče prenesene s prvog židovskog groblja, terena Zenikovich iz Zagrada.

Spomenik žrtvama holokausta

1981. godine postavljen je spomenik za dvjesto sedamdeset pet žrtava holokausta 1941.-1945. godine, autora inž. Zdenka Sile.

Zaštićeno spomen-groblje

Židovsko groblje obzirom na povijesnu, oblikovnu i jezičnu specifičnost (većina natpisa starijih grobova ispisana je na hebrejskom jeziku) od 1993. godine postalo je spomen-groblje i zaštićeno spomen-područje.