"
Park uspomena
Paoletti-Marchetti
Valorizirana spomenička vrijednost i režim zaštite I. kategorije.

Autor grobnice i skulpture nepoznat.

Grobnica obitelji Paoletti – Marchetti kamena je grobnica s poklopnicom i metalnom skulpturom naravne veličine na povišenoj bazi.

Na grobnici je secesijski sjedeći lik sjetne mlade žene u bogato naboranoj draperiji. Desnim laktom oslonjena je o urnu, pridržava čelo, a u opuštenoj lijevoj drži buket ruža. Lijevo i desno pred stelom su vaza i postolje s upaljenom uljanicom. Na poklopnici je položeni mramorni križ i olovna natpisna slova utopljena u kamen.