"
Park uspomena
Dall’Asta-Mohovich
Valorizirana spomenička vrijednost i režim zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Ivan Rendić, 1899-1900.

Grobnica je napravljena od vapnenca. Dvokrako stubište vodi na podest pred kojim je skulptura u dnu kvadratne površine ograđene željeznom kovanom ogradom na profiliranim pilastrima.

Realistična mramorna skulptura (sjedeći lik Bogorodice u dugoj halji i maforionu) nalazi se na kamenoj bazi. Lijevom rukom oslanja se o tron, a desnom pažljivo podiže nago dijete, s namjerom da ga spusti na zemlju. Na bazi bočno od skulpture postamenti su s natpisima koji su ukrašeni vegetabilnim motivima.

Tron je bogato profiliran i ukrašen biljnim motivima. Na vrhu uglova naslona dvije su košarice s voćem. Središnja okomita zona naslona ukrašena je mozaikom od zlatnih, crvenih, zelenih, plavih i bijelih tesera. U sredini mozaika motiv je ruže na zlatnoj podlozi.

Grobnica sa željeznim vratašcima smještena je ispod platoa. Na vratima motiv križa te „A“ i „Ω“. Bočno, u zemlji ograđenoj zidovima od klesanaca s profilacijama, nasadi šimšira.