"
Park uspomena
Smokvina
Valorizirana spomenička vrijednost i režim zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Ivan Rendić, 1915/1916.

Višekratno reproduciran secesijski grobni spomenik. Na povišenoj kamenoj bazi svijetlog kamena uzdiže se plato zaobljenog središnjeg dijela i zakošenih strana.

Bogato profilirana metalna ograda sa masivnim metalnim ugaonim stupovima zatvara prostor u kojem je kameni blok crnog mramora, a na njemu isklesana „stolica“ u roza mramoru preko koje je prebačena „tkanina“ izvedena u višebojnom mozaiku.

Na stolici je brončani Rendićev kip djevojke - zaspale vestalinke. Grobnica ima karakteristične autorove ukrasne detalje bilo u kamenu, bilo u bronci.