"
Park uspomena
Kobler
Kapela spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor cjeline nepoznat, 1892.

Građevina izgrađena 1892. kao otvoreni antički hram rjeđe je korišten tip grobne arhitekture: osam vitkih stupova, povišenih jednostavnih baza i kapitela, nose ravan arhitrav na kojem je trokutasti zabat bez ukrasa.

Plitki dvoslivni krov je izrađen od velikih kamenih ploča. Profilirana metalna ograda povezuje visoke pravokutne baze stupova i ograđuje podni ukopni prostor pod jednostavnim pokrovnim pločama obitelji Kobler. Izuzetni sklad proporcija i oblika svih arhitektonskih elemenata daje kapeli dostojanstvo i monumentalnost.