"
Park uspomena
Clescovich
Kapela spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Pietro Cuchetti, 1885.

Neoromanička kamena kapela obitelji Sp. Clescovich s minuciozno isklesanim ukrasima glavnog pročelja koje je ukrašeno vodoravnim sivim i bijelim kamenim pločama, nizom slijepih arkadica većih dimenzija, vijencima biljnih i cvjetnih motiva, stiliziranim školjkama, polustupovima i arhitravima.

Svi ukrasni detalji isklesani su izrazito bogato i stvaraju dojam kamene čipke. Središnja istaka u kojoj je smješten portal i luneta završava troslivnim zabatom na čijem je vrhu veći kip anđela sklopljenih ruku. Tri friza vijenca različitih su cvjetnih uzoraka isklesana u plitkom reljefu. Portal je pravokutan, uokviren polustupovima, ugaonim konzolama i arhitravom.

Iznad portala je luneta šiljastog luka unutar kojeg je veća rozeta s obiteljskim imenom i godinom izgradnje. Unutrašnjost kapele ima sedam ukopnih mjesta, masivnu kamenu menzu na kojoj je veliki profilirani križ.