"
Park uspomena
Tadejević
Grobnica spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor građevine: nepoznato.

Djelomično ukopani neoklasicistički objekt je širokog razvučenog pročelja, razvedenog reljefima, polustupovima, arhitravom, timpanonom i balustradom.

Bočna kamena stepeništa koja vode na gornji dio platoa također su dio pročelja. Stupovi su jonski, uokviruju plitki reljef antičkih mitskih likova dok je središnji motiv izveden u visokom reljefu i prikazuje anđela. Iznad arhitrava s latinskim tekstom uzdiže se niska balustrada u čijem je središtu stilizirani hram s prikazom usnulih anđela. Kompozicija završava timpanom u čijem je središtu sunce. Osam ukopnih niša razdijeljeno je plitkim, pravilnim polustupovima i vijencima.