"
Park uspomena
Allazetta-Ossoinack
Valorizirana spomenička vrijednost i režim zaštite I. kategorije.

Autor cjeline nepoznat.

Djelomično ukopani neoklasicistički objekt je širokog razvučenog pročelja, razvedenog reljefima, polustupovima, arhitravom, timpanonom i balustradom. 

Bočna kamena stepeništa koja vode na gornji dio platoa također su dio pročelja. Stupovi su jonski, uokviruju plitki reljef antičkih mitskih likova dok je središnji motiv izveden u visokom reljefu i prikazuje anđela. Iznad arhitrava s latinskim tekstom uzdiže se niska balustrada u čijem je središtu stilizirani hram s prikazom usnulih anđela.

Kompozicija završava timpanom u čijem je središtu sunce. Osam ukopnih niša razdijeljeno je plitkim, pravilnim polustupovima i vijencima.