"
Park uspomena
Riboli
Valorizirana spomenička vrijednost i režim zaštite I. kategorije.

Autor cjeline nepoznat.

Grobnica i edikula izrađene su od vapnenca s realističkom mramornom skulpturom naravne veličine.

Pred podestom, do kojeg vodi dvokrako stubište, smješten je pravokutni plato s edikulom koji je ograđen ukrasnom željeznom ogradom s kositrenim palmama na vrhu, vratašcima i nizom kamenih pilastara s isklesanim stiliziranim križem na vrhu. Edikula je s tri strane proviđena otvorima sa šiljastim lukovima i trilobama koje nose polustupovi na visokim postamentima.

Pilastri se na uglovima spajaju u trokutastim zabatima, u vrhu kojih je pravokutna istaka s Petrovim monogramom. Nad ugaonim pilastrima masivni su akroteriji s motivima ljiljana izvedenim intarziranim crnim mramorom. Lukovi i zabati su profilirani i ukrašeni rovašem i trokutnim nizovima. Pod tirkizno obojenim svodom kupole, mramorna skulptura postavljena je na profiliranu bazu. Bosonogi ženski lik u dugoj halji, pod velom, desnicom na grudima drži križ, a u ljevici opuštenoj niz tijelo, ružu. Lučna površina iza skulpture obložena je bijelim mramorom s obiteljskim nazivom.

U podziđu od klesanaca s naglašeno upuštenim sljubnicama smještena je grobnica s ulazom ispod stubišta. Dva četvrtstupića nose masivnu gredu nad ulazom. Greda je s donje strane lučno i nazubljeno profilirana. Jedva čitljiv obiteljski naslov na gredi flankiraju vijenčići okačeni o rozete. Na ulazu su vratašca od lima i kovanog željeza.