"
Park uspomena
Rotonda di Granatieri
Grobnica spomeničke vrijednosti i režima zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Gastone Iscra Gambato.

Monumentalna grobnica dominira veličinom i smještajem u središtu polukružnog polja.

Dvije stepenice vode do partera sa spomenikom u sredini frankiranim dvjema kvadratnim poklopnicama i postamentima na uglovima. Na postamente su položeni mramorni vijenci. Iza ovog se, nad osam stepenica, uzdiže masivni kvadar, konstruiran od jednakih štokanih klesanaca, s apliciranim mramornim križem u sredini. Pred čistom, monotonom plohom kvadra ističe se secesijski mramorni reljef palog grenadira, natpis i urna na vrhu. Na reljefu dolje lijevo signatuira, paraf umjetnika. U gredicama s obje strane zasađena je vegetacija.