"
Park uspomena
Haramija
Dupla grobnica, valorizirana spomeničkom vrijednosti i režimom zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Ivan Rendić.

Monumentalna dupla kamena grobnica u nizu. Visoka kvadratna baza ukrašena profiliranim bočnim volutama i polustupovima koji imaju stilizirane ukrasne detalje mezopotamske arhitekture.

Na pokrovnoj ploči baze su stilizirani metalni stupići, dio bogato dekorirane niske metalne ograde. Impresivna kamena stela podsjeća na obrise pagode nad polumjesecom cvjetno mozaičnog dekora. U središtu je poprsje kipa Moli za nas (Oče naš), djevojke sklopljenih ruku (visoki reljef). Stela završava nizom polikromiranog mozaika stiliziranih cvjetnih motiva.