"
Park uspomena
A. Stošić
Obiteljski grob, valoriziran spomeničkom vrijednosti i režimom zaštite I. kategorije.

Autor cjeline: Rude Matković.

Grob je rad klesarske radione Ruda Matkovića i rađen istovjetno za istu obitelj.

Obzirom na godine ukopa (1905.), ovaj je grob kvalitetna replika, u oblikovnom smislu, grobnog mjesta obitelji Stošić, lokacija D-8-25, a koji je izvoran secesijski rad. Minimalne su razlike u oblikovanju cvjetne girlande, trnovitih vijenaca i glava anđela. Dopadljiv uzor koji je u nekoliko navrata reproduciran od drugih (lošijih) majstora na grobljima regije.