"
Park uspomena

Europska kulturna baština počiva na grobljima

Udruženje značajnih groblja u Europi (ASCE) i Utilitalia su u suradnji pripremili video, koji naglašava važnost i ljepotu europskih groblja.

Odražava njihove boje, simbole, raznolikost i spomenike koji pričaju priče o prošlim vremenima. Odražava  kulturno baštinu cijele Europe, koja počiva na grobljima i treba da bude sačuvana i zaštićena.

Između ostalog, video prikazuje neke od najreprezentativnijih dijelova groblja Kozala, koji je član ASCE i projekta Put europskih groblja (European Cemeteries Route).

U nastavku možete vidjeti cijeli videozapis.