"
Park uspomena

WDEC 2017

Tjedan upoznavanja groblja Europe 2017 (WDEC) odvijali su se od 29. svibnja do 4. lipnja 2017. godine.

Kao i prošle godine, KD Kozala organizirala je nekoliko događaja na groblju Kozala, koji su se održavali tijekom tog tjedna. Posjetitelji su mogli vidjeti izložbu fotografija najznačajnijih mauzoleja i kapela na groblju i slušati glazbene predstave Gorana Prše, prof. (klarinet) i Slađana Čolovića, prof. (gitara). Nadalje, mogli su upoznati groblje i značajne osobe koje su tu zakopane na organizirane edukativne šetnje. Moguća su bila i individualna posjećivanja na groblju.

Pogledajte cijeli program OVDJE.