Park uspomena

Udruženje značajnih groblja u Evropi (ASCE)

Najveća i najznačajnija organizacija, koja brine o grobljima povijesne i umjetničke vrijednosti.

Udruženje značajnih groblja u Evropi (Association of Significant Cemeteries of Evrope) najveća je i najznačajnija organizacija, koja brine o grobljima povijesne i umjetničke vrijednosti. Misija ASCE je promoviranje te podizanje svijesti o važnosti i vrijednosti značajnih grobalja evropskih grobalja kao jednog od temelja baštine, istorije i umetnosti.

Danas udruženje, koje je nastalo 2001 u Bologni, povjezuje preko 180 značajnih grobalja Evrope iz 22 države. U tom vremenu udruženje je kao značajno groblje Evrope prepoznalo i groblja Kozala i Trsat, koja se tako svrstavaju u elitno društvo groblja kao što su Pariz, Barcelona, Berlin i druga značajna velika groblja Evrope.

Projekti udruženja ASCE

U okviru udruženja svrstavaju se brojni međunarodni projekti, koji na svoj način dopunjuju i nadgrađuju misiju. Neki od značajnijih projekata:

  • Dani baštine evropskih grobalja (WDEC)
  • Put evropskih groblja
  • Mobilni vodič ARtour
  • Simboli na grobljima

Kozala kao član ASCE

KD KOZALA d.o.o. Rijeka član je od 2004 godine i na godišnjoj konferenciji više puta, a predstavnici poduzeća predstavili su groblja Kozala i Trsat široj publici po Evropi.

U Rijeci smo među prvima organizirali aktivnosti povodom dana baštine evropskih grobalja (WDEC) i svake godine jih nadograđujemo novim priredbama kao što su vodeni razgledi grobalja i koncerti.

Aktivno smo se pridružili i projektu Put evropskih groblja jer bilježimo sve više turističkih razgleda naših grobalja. Tako smo u 2017 godini i kod nas posjetiteljima ponudili mogućnost upotrebe mobilne aplikacije ARtour za razgled groblja Kozala i Trsat.

Značenje udruženja ASCE za Rijeku i njezina groblja

Groblja Kozala i Trsat kojim upravlja KD Kozala priznata su kao značajna groblja Evrope, što pozitivno utječe na njihovu poznatost u Hrvatskoj i u Evropi.

Istodobno kao prepoznat aktivan član udruženja, naše društvo je pozvano ka saradnji na većem projektu, koji če se u partnerstvu više od 12 gradova iz Evrope vršiti od 2018 do 2022.

Članstvo KD Kozala u ASCE tako omogučava stjecanje poznatosti kao i mogučnost za Rijeku, da u širem Evropskom prostoru pronalazi nova partnerstva i suradnje.