"
Park uspomena

KD Kozala obuhvaća osam grobalja

Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.