"
Park uspomena

Jeste li znali?

Zanimljivosti o KD Kozala i riječkim grobljima.

Centralni objekt na CGG Drenova
Upoznajte centralni objekt na CGG Drenova kroz riječi akademika Dinka Kovačića.
Čempres - simbol Sredozemlja
Vitak i snažan, uzvišen prema nebu, simbol je smrti, tuge i žalosti, upućuje na silnu čovjekovu žeđ za životom, za besmrtnošću i vječnošću.
Kozala - kulturno povijesna cjelina
Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao...
Dan grobara i grobljanskih radnika
14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.
KD Kozala obuhvaća osam grobalja
Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja. Organizaciju i djelatnost komunalno društvo...
Tjedan upoznavanja groblja
KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.
Komunalni značaj
Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza...
Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta
Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i...
Certifikacija
KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.
Trsat - kulturno povjesna cjelina
Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao...