Park uspomena

Godišnji sastanak i konferencija 2020 (AGM)

KD Kozala priprema kandidaturu za domaćina godišnjeg sastanka i konferencije Udruženja značajnih groblja Europe (ASCE) za godinu 2020.

Očuvanje kulturne baštine

Grad Rijeka će u 2020 godini nositi naziv Europska prijestolnica kulture (European Capital of Culture), kojeg dodjeljuje Europska komisija gradovima sa odličnim programom kulturnog zbivanja.

U društvu KD Kozala osjećamo veliku odgovornost, da u toj godini podržavamo kulturne aspekte našeg grada i baštinu naših groblja. Zato pripremamo kandidaturu za domaćina godišnjeg sastanka i konferencije (AGM) Udruženja značajnih groblja Europe (ASCE) u ovoj godini.